Dziś powiem jak przygotować się pod testy sprawnościowe do Wojska Polskiego w 2020 roku. Opiszę jak wygląda sprawdzian kwalifikacyjny, test sprawnościowy oraz w jaki sposób prowadzić przygotowania, aby uzyskać wysoką liczbę punktów i zostać żołnierzem.

Specjalnie dla Ciebie przedstawię wskazówki treningowe oraz udostępnię plan treningowy zupełnie za darmo.

 Test sprawnościowe Wojsko — zapraszam do lektury!


Spis treści:


WOJSKO PRACA – INFORMACJE PODSTAWOWE


W 2010 roku zniesiono przymus Służby Wojskowej w związku z tym, teraz żołnierzem może zostać każdy niezależnie od płci – wystarczy spełnić określone kryteria.

Armia Polska składa się z :

W wojsku jest również możliwość pracy jako cywil w Ministerstwie Obrony Narodowej czy Agencji Mienia Wojskowego, lecz to nie jest tematem dzisiejszego wpisu.


WOJSKO ZAROBKI – ILE ZARABIA ŻOŁNIERZ? PENSJE ŻOŁNIERZY


Żołnierze oprócz wynagrodzenia zasadniczego otrzymują również szereg dodatków jak:

 • za długoletnią służbę wojskową
 • specjalny
 • służbowy
 • motywacyjny
 • kompensacyjny
 • wyrównawczy.

Dodatkowo żołnierzom przysługują:

 • jednorazowe uposażenie roczne
 • benefity uznaniowe i zapomogi
 • należności na poczet podróży i przeniesienia
 • dodatki z tytułu pełnienia służby poza granicami państwa
 • dodatek zwolnieniowy
 • dodatki na wypadek śmierci
 • dodatek na zagospodarowanie
 • dofinansowanie urlopu
 • nagrody jubileuszowe

Zarobki żołnierzy wyrażone w brutto przedstawiłem poniżej, nie zawierają one dodatków, które wymieniłem powyżej:

generał: 14 900 zł
generał broni 11 500 zł – 12 600 zł
generał dywizji9 800 – 10 750 zł
generał brygady8 400 – 9 9150 zł
pułkownik6 350 – 7 850 zł
podpułkownik5 100 – 5 800 zł
major4 520 – 4 850 zł
kapitan4 030 – 4 200 zł
porucznik3 900 zł
starszy chorąży sztabowy3 600 zł
starszy chorąży3 480 zł
chorąży3 360 zł
młodszy chorąży3 260 zł
starszy sierżant3 170 zł
sierżant3 100 zł
plutonowy3 040 zł
starszy kapral2 990 zł
kapral2 940 zł
starszy szeregowy2 550 zł
szeregowy2 500 zł

Średnie zarobki w Wojsku wynoszą 5530 zł brutto.


TESTY SPRAWNOŚCIOWE DO WOJSKA 2020 – CO SIĘ ZMIENIŁO W PRZYGOTOWANIACH?


Warto wiedzieć, że 1 stycznia 2019 roku weszły w życie nowe przepisy określające zasady przeprowadzania testów sprawnościowych dla żołnierzy zawodowych. 

Zmiany, jakie wprowadzono w stosunku do wcześniejszej wersji to:

ujednolicenie procedur dla kobiet i mężczyzn co w praktyce oznacza, że kobiety i mężczyźni będą mieli do wyboru te same konkurencje.
zwiększono normy dla mężczyzn w konkurencjach oceniający parametry motoryczne czy siłę mięśni brzucha.

Tab. 1 zmiany rekrutacji do Wojska w 2019 roku


JAK WYGLĄDA TEST SPRAWNOŚCIOWY DO WOJSKA POLSKIEGO 2020?


Test został skonstruowany w ten sposób, by ocenić siłę, wytrzymałość, szybkość oraz koordynację kandydata. Polega na wykonaniu czterech ćwiczeń przy czym conajmniej trzy muszą być zaliczone na ocenę pozytywną.

Podobnie jak w przypadku testów sprawnościowych do Policji warunkiem dopuszczającym kandydata do testu jest pozytywna opinia lekarska.

Zakres ćwiczeń w trakcie testu jest zróżnicowany ze względu na płeć, grupę wiekową, stanowisko, rodzaj jednostki wojskowej oraz posiadaną kategorię zdolności fizycznej i psychicznej do zawodowej służby wojskowej.


TEST SPRAWNOŚCIOWY DO WOJSKA-PODZIAŁ NA OSIEM GRUP WIEKOWYCH:


Grupa I do 25 lat
grupa II od 26 do 30 lat
grupa III od 31 do 35 lat
grupa IV od 36 do 40 lat
Grupa V od 41 do 45 lat
grupa VI od 46 do 50 lat
grupa VII od 51 do 55 lat
grupa VIII powyżej 55 lat

Tab. 1 Podział na grupy wiekowe w trakcie rekrutacji do Wojska


ĆWICZENIA DO WYKONANIA WCHODZĄCE W SKŁAD TESTU SPRAWNOŚCIOWEGO DO WOJSKA POLSKIEGO W ROKU 2020


1. Marszobieg na dystansie 3000 m lub pływanie w czasie 12 min.


Marszobieg wykonywany jest na bieżni lekkoatletycznej, czas mierzony jest z dokładnością do 1 sekundy. Pływanie odbywa się na basenie krytym lub otwartym na torze o długości 25, lub 50 m. 

Jedynym dozwolonym akcesorium w trakcie pływania są okulary. Kandydaci mogą pływać dowolnym stylem. Liczy się dystans pokonany w trakcie 12 min.


2. Podciąganie na drążku lub pompki na ławeczce.


Podciąganie na drążku — Kandydat ubrany w  strój sportowy podchodzi do drążka umieszczonego na wysokość co najmniej 220 cm. Po usłyszeniu komendy „gotów” ćwiczący wykonuje zwis nachwytem z rękami prostymi w stawie łokciowym, natomiast po komendzie „ćwicz” wykonuje podciągania tak, by broda znalazła się powyżej linii drążka i powraca do pozycji wyjściowej, czyli do maksymalnego wyprostu łokci.

Pompki na ławeczce,  a raczej uginanie i prostowanie ramion w podporze, leżąc przodem na ławeczce gimnastycznej – ćwiczący w stroju sportowym na komendę „gotów” wykonuje podpór leżąc przodem na ławeczce z nogami złączonymi lub w lekkim rozkroku. Ręce rozstawia na szerokość barków.

Po usłyszeniu komendy „ćwicz” kandydat wykonuje klasyczne pompki tak, by stawy barkowe znalazły się poniżej stawów łokciowych i powraca do pozycji wyjściowej.


3. Bieg wahadłowy 10 × 10 m lub bieg zygzakiem „koperta”.


Bieg wahadłowy — Na komendę start kandydat rozpoczyna bieg w kierunku chorągiewki wyznaczającej odcinek 10-metrowy. Jego zadaniem jest jej obiegnięcie oraz powrót do pozycji wyjściowej gdzie również znajduje się chorągiewka, którą również obiega.

Kandydat pokonuje 5 takich powtórzeń, czyli sumarycznie dziesięć 10-metrowych odcinków. Przewrócenie chorągiewki skutkuje powtórzeniem próby.

Bieg zygzakiem typu koperta – kandydat biega po wyznaczonym prostokącie o wymiarach 3 × 5 m. Każdy róg prostokąta oznaczony jest kolejną literą (ABCD) natomiast jego środek, czyli miejsce przecięcia się przekątnych oznaczony jest literą E.

W miejscu każdego punktu znajduję się chorągiewka. Na tak powstałej kopercie oznaczony jest strzałkami kierunek biegu wg, którego kandydat porusza się i omija chorągiewki po stronie zewnętrznej. Przewrócenie chorągiewki skutkuje powtórzeniem próby.


4. Skłony tułowia w przód w czasie 2 minut.


Kandydat w leżeniu na plecach splata ręce za głową. Nogi ma ugięte w stawach kolanowych, a stopy włożone pod szczebel drabinki. Jego zadaniem jest wykonanie czym większej liczby skłonów w czasie 2 min. Poprawne powtórzenie występuję w momencie, gdy dotknie łokciami do kolan w fazie szczytu oraz wracając dotknie rękami i łopatkami do materaca.


TESTY SPRAWNOŚCIOWE WOJSKO — KONKURENCJE DODATKOWE


Testy sprawnościowe do Wojska przewidują również konkurencje dodatkowe dla wybranych grup żołnierzy zawodowych.

Tor przeszkód w Ośrodku Sprawności Fizycznej (OSF)
Biegowy Test Zwinnościowy (BTZ)
Biegowy test siłowy (BTS)

TOR PRZESZKÓD W OŚRODKU SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ (OSF)


ośrodek sprawności fizycznej
OSF – ośrodek sprawności fizycznej [źródło: awl.edu.pl]

Wersja dla mężczyzn, składa się z kilku przeszkód na torze o długości 200 metrów. Żołnierz tor rozpoczyna biegiem, przechodząc do wieloskoków, którymi pokonuje sklepienia i za pomocą skoku rów.

Następnie wbiega na pochylnię i chwytając linę przechodzi na ruchomą kładkę. Pokonuje ją biegiem oraz znajdujący się przed nią płotek.

Następnie żołnierz pokonuje dwa kręgi oraz znajdujący się między nimi grzybek. Opuszczając krąg tylni wchodzi do tunelu i przeczołguje się przez niego. Wychodząc ma do pokonania w podporze poręcze.

Opuszczając je ma do pokonania ściankę górą, która znajduje się na fosie. Następnie wspina się na górny parapet okna fasady, przebiega po równoważni i zeskakuje na próg.

Pokonuje progi, następnie spadnię i kończy bieg.

Kobiety wykonują ten sam test tylko po drodze mają umieszczone dwie skrzynie ułatwiające przeskok przez płotek. Poręcze również pokonują slalomem, a nie w podporze na rękach. Pokonanie do fasady mogą wykonać jak mężczyźni lub za pomocą osęków. Następnie kończy pokonując resztę toru jak mężczyźni.


BIEGOWY TEST ZWINNOŚCIOWY (BTZ) –


Na komendę żołnierz rozpoczyna bieg. Następnie pokonuje jednokrotnie kopertę. Biegnie dalej i po drodze napotykając drążek pokonuje go górą robiąc wymyk.

Następnie przechodzi na materac i pokonuje go robiąc przewrót. Następnie przechodzi przez co najmniej 3 metrową, odwróconą ławeczkę gimnastyczną, na której końcu jest materac.

Pokonuje go robiąc przewrót w tył. Następnie zmienia położenie dwóch piłek lekarskich w strefie 3 metry. Następnie wykonuje skok kuczny przez 5 częściową skrzynię.

Pokonuje materac przewrotem w przód. Dobiega do mety pokonując dystans 4 metrów. Kobiety wykonując analogiczny test z tym, że pokonują niższy drążek 180 cm vs 220 oraz przeskakują skrzynię składającą się z 4 części.

Biegowy Test Zwinnościowy [źródło: awl.edu.pl]

BIEGOWY TEST SIŁOWY (BTS)


Żołnierz rozpoczyna test znajdując się w leżeniu na plecach. Stopy znajdują się pod drabinką. Nogi w kolanach ugięte pod kątem 90 stopni. Ręce wyprostowanie w stawach łokciowych trzymają 3 kg piłkę lekarską. Następnie kandydat wykonuje 5 skłonów brzucha z dotknięciem piłką do drabinki.

Po wykonaniu powtórzeń przechodzi do biegu slalomem pomiędzy chorągiewkami ustawionymi co 2,5 m od siebie na dystansie 10 m. W dłoniach trzyma ciężarki ważące po 17.5 kg. Kandydat pokonuje 2 krotnie dystans.

Następnie wykonuje skok tygrysi pokonując piłkę lekarską znajdującą się na materacu. Przechodzi do podciągania na drążku o wysokości 220 cm. Pierwsze powtórzenie z wyskoku następne ze swobodnego zwisu.

Następnie przechodzi do wykonania przewrotu w przód na skrzyni. Schodząc wskakuje na poręcze i pokonuje je w podporze na rękach. Dalej, wykonuje przeskoki naprzemianstronne na obu nogach wzdłuż ławeczki z piłką lekarską 3 powtórzenia.

BTS kończy biegiem do mety.

BTS kobiet różni się tym, że stosują ciężarki 9 kg w trakcie slalomu. Podciągają się wykonując 1 powtórzenie  – tylko z wyskoku. Wejście na podpory możliwe jest z oparciem nóg na przednich podporach.

Biegowy test siłowy (BTS) – schemat [źródło: awl.edu.pl]

TESTY DO WOJSKA 2020 – NORMY SPRAWNOŚCIOWE DLA KANDYDATÓW DO WOJSKA.


Ocenę sprawności fizycznej żołnierza zawodowego ustala się na podstawie wyników z poszczególnych ćwiczeń w niżej określony sposób:

Średnia 4,51 i wyższa ocena bardzo dobra
3,51 do 4,50 ocena dobra
2,51 do 3,50 ocena dostateczna
2,50 i niższa ocena niedostateczna.

Tab. 2 Oceny i średnie w trakcie testu do Wojska


NORMY SPRAWNOŚCIOWE WOJSKO 2020 – NORMY Z WF WOJSKO 2020


Jeśli kandydat w teście sprawnościowym uzyska ocenę niedostateczną z marszobiegu na dystansie 3000 m lub pływania w czasie 12 min otrzymuje indywidualną ocenę ze sprawdzianu nie wyższą niż dostateczną. Żołnierz zawodowy, który nie ukończył ćwiczenia lub nie przystąpił do ćwiczenia uzyskuje za to ćwiczenie ocenę niedostateczną.

Warunkiem otrzymania oceny pozytywnej ze sprawdzianu sprawności fizycznej jest uzyskanie przez ćwiczącego co najmniej trzech ocen pozytywnych ze zdawanych ćwiczeń, bez względu na kategorię.

OCENY 
   MĘŻCZYŹNI  KOBIETY  
ĆwiczeniaJednostka miaryGrupy wiekowe543543
Skłony tułowia w czasie 2 minmindo 25706050504540
  26–30655545454035
  31–35625242383328
  36–40605035363126
  41–45554530342924
  46–50504027322722
  51–55403525302520
  powyżej 55353020282218
OSFsekunddo 25
  26–30
BTSsekunddo 25
  26–30
BTZsekunddo 25
  26–30
Ugięcia ramionliczbado 25585246332823
  26–30544842302520
  31–35504438272117
  36–40443832241914
  41–45383226211812
  46–50342822181510
  51–5528221615128
  powyżej
55
2214121296
Bieg wahadłowy 10X10sekunddo 2530.431.432.432.033.034.1
  26–3030.731.732.732.333.334.4
  31–3531.032.033.032.633.634.7
  36–4031.332.333.332.933.935
  41–4531.932.933.933.634.635.7
  46–5032.233.234.234.035.036.1
  51–5532.533.534.534.435.436.5
  powyżej
55
33.534.535.534.835.836.9
Bieg zygzakiemsekunddo 2523.224.225.225.726.528.0
  26–3023.624.625.626.227.028.5
  31–3524.025.026.026.727.529.0
  36–4024.425.426.428.029.030.5
  41–4524.825.826.829.030.031.5
  46–5025.227.028.830.031.032.5
  51–5527.028.830.631.132.233.7
  powyżej 5528.830.632.432.733.735.2
Marszobieg 3000 mmindo 2512.3013.3014.4015.0016.0017.10
  26–3012.4513.4515.0015.1516.2517.25
  31–3513.0014.0015.1015.3516.3517.45
  36–4013.4014.4015.5016.2517.3518.35
  41–4514.4015.4016.5017.3518.3519.45
  46–5015.4016.4017.5018.4519.3520.55
  51–5516.4017.4018.5019.2020.2021.30
  powyżej
55
17.4018.4019.4019.5021.5022.00
Pływanie w czasie 12 minmetrydo 25≥600599-550549-500≥525524-475474-425
  26–30≥575574-525524-475≥500499-450449-400
  31–35≥550549-500499-450≥475474-425424-375
  36–40≥525524-475474-425≥450449-400399-350
  41–45≥500499-450449-400≥425424-375374-325
  46–50≥475474-425424-375≥400399-350349-300
  51–55≥450449-400399-350≥375374-325324-275
  powyżej
55
≥425424-375374-325≥350349-300299-250
Podciąganie  na drążkuliczbado 2512108654
  26–301197543
  31–351086432
  36–40865321
  41–45654321
  46–50543321
  51–55432321
  powyżej 55321321

EGZAMIN Z WF WOJSKO 2020


Przedstawiony poniżej plan treningowy jest również przydatny dla żołnierzy zawodowych przechodzących okresowy egzamin WF. Rodzaj i zakres wykonywanych ćwiczeń zależy od  płci, grupy wiekowej, jednostki wojskowej żołnierza, a także zajmowanego stanowiska służbowego. Rodzaj wykonywanych ćwiczeń w trakcie egzaminu WF w Wojsku zależy również od posiadanej przez żołnierza kategorii zdolności fizycznej i psychicznej do zawodowej służby wojskowej


JAK PRZYGOTOWAĆ SIĘ DO TESTÓW SPRAWNOŚCIOWYCH DO WOJSKA POLSKIEGO – WSKAZÓWKI PRAKTYCZNE


Przygotowania warto rozpocząć od sprawdzenia się w powyższych konkurencjach oraz odnotowania czasów bądź liczby powtórzeń. Na tej podstawie jesteśmy w stanie określić nasze mocne i słabe strony oraz główne punkty uchwytu, na których powinniśmy się skupić.

Przygotowania warto rozpocząć odpowiednio wcześnie tak naprawdę im wcześniej, tym lepiej. W zależności od naszej aktualnej formy i wydolności fizycznej przygotowania mogą potrwać od 8 tyg i więcej.

W przypadku gdy dłuższy czas nie mieliśmy nic wspólnego ze sportem przygotowania trzeba rozpocząć od treningów ogólnorozwojowych i wprowadzenia swojego organizmu w cykl treningowy.

Zanim określimy nasz cel, zbudujemy plan treningowy warto wykonać badania laboratoryjne by ocenić ogólny stan naszego zdrowia.

W przypadku istniejących kontuzji, przebytych kontuzji warto zaplanować ćwiczenia rehabilitacyjne, a nawet zaplanować krótki cykl rehabilitacyjny przed głównymi przygotowaniami.

Podstawą przygotowań jest prawidłowo dopasowany plan treningowy.

Pamiętaj, że przygotowania do takich testów to także bardzo dobra okazja, żeby poprawić swoją sylwetkę. Dlatego warto też zadbać o prawidłowe, zbilansowane odżywanie, które nie tylko pomoże Ci lepiej się regenerować i osiągać lepsze rezultaty w przygotowaniach do testu sprawnościowego do Wojska, ale pozwoli osiągnąć sylwetkę, o jakiej zawsze marzyłeś. Jeżeli nie wiesz jak ułożyć plan dietetyczny warto skorzystać z usług Trenera Personalnego online.

BEZPŁATNA KONSULTACJA ONLINE


TESTY SPRAWNOŚCIOWE DO WOJSKA 2020 – PLAN TRENINGOWY DO POBRANIA ZA DARMO.


Poniżej przedstawiam 4 tygodniowy plan treningowy przygotowujący do testów sprawnościowych do Wojska Polskiego. Plan treningowy jest dla osób początkujących bądź powracających do treningów po dłuższej przerwie. Jest to plan wdrażający ogólnorozwojowy — Faza I- przygotowujący do cięższej pracy w przyszłości — fazy II.


TESTY SPRAWNOŚCIOWE DO WOJSKA  2020 – PLAN TRENINGOWY


Etap I – 4 tygodnie


Dzień I Ilość
serii
ilość
powtórzeń
Chodzenia z gumą nad kolanami (aktywacja pośladków) 3 45 sek
Wiosłowanie TRX 3 20
Rzuty piłką lekarską o ziemię 3 15
Wskoki na skrzynię 3 20
Hip Thrust 3 20
Przysiady z wyskokiem TRX 3 20
Spięcia brzucha 3 max
 Planck 3 max
Bieg interwałowy 10 1 min
(30/30 sek)

Dzień II Ilość
serii
ilość
powtórzeń
Wyciskanie sztangielek na barki 3 20
Sciąganie drążka wyciągu do klatki piersiowej 3 15
Rozpiętki na sztangielkach 3 15
Odwodzenie nogi na boki leżąc bokiem z gumą 3 20
Przysiad z kettlem trzymanym z przodu 3 15
Hip Thrust TRX 3 15
Martwy ciąg z kettlem 3 15
Wykroki chodzone 3 45 sek
Wspięcia brzucha na piłce 3 max
 Stanie z gumą 3 30 sek
Trening aerobowy na bieżni 1 20 min

Dzień III Trening obwodowy Interwałowy Ilość
serii
ilość
powtórzeń
Rzut piłką 3 25 sek
Rotacja talerzem 3 25 sek
Pompki na kolanach 3 25 sek
Przysiady z wyskokiem TRX 3 25 sek
Padnij powstań 3 25 sek
Pchanie wózka/Sprint w miejscu 3 25 sek
Rowerek Airbike 3 25 sek

Etap II – 4 tygodnie


Dzień I Trening obwodowy Ilość
serii
ilość
powtórzeń
Wyciskanie na barki kettli/hantli oraz przysiad 3 30 sek
Wykroki z workiem/hantlami/ sztangą 3 30 sek
Rzuty piłką o ziemię 3 30 sek
Wchodzenie na skrzynię 3 30 sek
Padnij powstań + wyskok 3 30 sek
 Trening interwałowy na rowerku np. air bike 3 30 sek
 • Przerwy między seriami 25 sekund

Dzień II Trening typu FBW (Full Body Workout) Ilość
serii
ilość
powtórzeń
Ściąganie drążka do klatki piersiowej 3 max
Wyciskanie sztangi z przodu na barki na suwnicy 3 12, 10, 8
Rozpiętki na maszynie 3 12
Uginanie na biceps/pompki tricepsowe (superseria) 3 12, 10, 8
Martwy ciąg z sztangą 3 12
Chodzenie z gumą na kolanach 3 40 sek
 Przysiady ze sztangą na plecach/workiem 3 12
Hip-Trust 3 12
Wspięcia brzucha na ławce/materacu 3 max

Dzień III Trening wytrzymałościowy Ilość
serii
ilość
powtórzeń
Dynamiczne wypychanie na barki sztangi opartej o ziemię 3 30 sek
Przysiady z wyskokiem TRX 3 30 sek
Wymachy liną 3 30 sek
Padnij powstań 3 30 sek
Wskoki na skrzynię 3 30 sek
Martwy ciąg (mały ciężar) 3 30 sek
Wioślarz 3 30 sek
 • Przerwy między seriami 25 sekund

Dzień IV Trening Biegowy Ilość
serii
ilość
powtórzeń
Bieganie w terenie umiarkowane/lekkie tempo 1 30 – 45 min

PLAN TRENINGOWY DO WOJSKA — PODSUMOWANIE


Jeżeli chcesz zwiększyć swoje szanse, by dobrze zdać Testy Sprawnościowe do Wojska, Twój plan powinien być dopasowany do Twoich możliwości oraz powinien skupiać się na Twoich najsłabszych stronach.

Przedstawiony Plan Treningowy jest skuteczny, pomógł kilku osobom dostać się do Wojska Polskiego. Pamiętaj, jednak że każdy z moich podopiecznych miał ten plan dopasowany indywidualnie pod siebie.

Stąd nie dam Ci gwarancji, że pomoże on w 100% także Tobie. Jeżeli chcesz skupić się na swoich przygotowaniach i nie marnować czasu, zachęcam Cię do kontaktu — stworzę Ci Twój indywidualny Plan Treningowy, który zwiększy Twoje szanse by dostać się do Wojska Polskiego.

Pamiętaj, że stosunkowo niewielka inwestycja jest w stanie zwrócić się Tobie z nawiązka i umożliwi Ci zostanie Żołnierzem.


BEZPŁATNA KONSULTACJA ONLINEJeżeli chcesz zwiększyć swoje szanse, pokonać innych kandydatów i zdać testy sprawnościowe na świetnym poziomie – zachęcam do kontaktu. Otrzymasz:

Szczegółowa analiza przygotowań i sprawności klienta
Określenie celu treningowego klienta uwzględniając specyfikę testów sprawnościowych
Omówienie telefoniczne/mailowe + odpowiedzi na pytania Klienta
Przygotowanie indywidualnie dobranego planu treningowego wraz z objaśnieniem ćwiczeń 
Gwarancja dobrego wyniku na testach sprawnościowych
Dobór i interpretacja badań laboratoryjnych GRATIS!!!
Więcej informacji na: plan treningowy i dieta

TESTY SPRAWNOŚCIOWE DO WOJSKA — NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA TRENEROWI.


Jak długo powinno trwać przygotowanie do testów sprawnościowych?

Zależy to oczywiście od Twojej aktualnej formy. Z mojego doświadczenia wynika, że 3 miesiące jest to minimalny okres by przygotować się testów sprawnościowych. Pół roku to optimum.

Czy mogę liczyć na darmowy plan treningowy i wskazówki?

Tak, specjalnie dla takich osób jak Ty przygotowałem darmowy plan treningowy i wskazówki w moim artykule.

Czy za pomocą bezpłatnego planu treningowego z artykułu dostanę się do Wojska?

Plan treningowy w artykule jest planem ukierunkowanym na testy. Jestem przekonany, że dzięki niemu odnotujesz postępy. Jednak nie dam Ci gwarancji, że się dostaniesz. Pamiętaj, że nie jest to plan treningowy indywidualnie dopasowany do Ciebie.

Jak wygląda współpraca z Tobą, jeżeli chce się przygotować do Wojska?

Współpraca, może mieć różny charakter. Może być to współpraca stacjonarna bądź online. Może ograniczać się do ułożenia dopasowanego planu treningowego oraz dietetycznego lub może to być ciągła współpraca online. Internet oraz możliwość kręcenia filmików, zdjęć i ich wysyłania zdecydowanie umożliwia efektywną współpracę przez internet.


Damian Ostrowski — Trener Personalny Białystok