Trening personalny Białystok — czym się charakteryzuje?


Trening personalny Białystok prowadzony jest pod opieką wykwalifikowanego (moje kwalifikacje) i doświadczonego trenera personalnego. Jest to stanowczo najbezpieczniejsza i najefektywniejsza forma ćwiczeń.

Trening personalny Białystok jest indywidualnie dopasowany do możliwości, stanu zdrowia oraz celów treningowych konkretnej osoby. Także częstotliwość, forma oraz czas trwania są uzależnione od zdolności trenującego i jego dyspozycyjności.

Stąd można powiedzieć, że trening personalne są „szyte na miarę”. W związku z tym umożliwiają osiągnąć szybsze rezultaty w jeszcze krótszym czasie.

Często bywa tak, że ilość wolnego czasu podopiecznych jest niewielka w związku tym plan treningowy, musi być szczególnie doprecyzowany, by nie tracić czasu i osiągać rezultaty.

Treningi personalne charakteryzują się wnikliwym wykonywaniem zaplanowanych działań i kontroli postępu. W przypadku, gdy trener zauważy, że dane ćwiczenie nie działa, sprawia ból bądź na danym etapie jeszcze nie powinno być wykonywane — zostaje ono zmodyfikowane.

Wnikliwa obserwacja, szybka reakcja i wdrażanie odpowiednich środków treningowych umożliwia bezpieczny trening oraz uzyskiwanie efektów w krótszym czasie.


Dlaczego potrzebny jest plan treningowy?


Każdy Trening Personalny przeprowadzany przeze mnie jest z góry zaplanowany. Jest to element długofalowego planu treningowego, więc musi być zrealizowany, aby można było przejść dalej.

Taki sposób wytyczania celi i ich konsekwentnej realizacji pomaga w krótkim okresie czasie odnieść sukces. Dodatkowo periodyzacja treningowa zmniejsza ryzyko przetrenowania i ułatwią analizę postępu i monitorowanie stanu zdrowia.


Jak wygląda Trening Personalny?


Czas treningu personalnego wynosi od 60 do 90 minut i ma swoją charakterystyczną strukturę, indywidualną dla każdego trenującego np.

— Rozgrzewka

— Stretching dynamiczny

— Ćwiczenia mobilizacyjne

— Ćwiczenia wzmacniające

— Rozluźnianie powięziowe

— Stretching statyczny


Jak wygląda współpraca na linii trener – podopieczny?


1. Formularz treningowo — dietetyczny


Współpracę z każdą nową osobą rozpoczynam od konsultacji i zebrania informacji o doświadczeniu treningowym, stanie zdrowia, celach treningowych oraz innych w postaci formularza treningowego.

Dane to pozwalają możliwie najlepiej dopasować plan treningowy i wskazówki dietetyczne do ćwiczącego, a także monitorować osiągane efekty i szybko podejmować ewentualne zmiany metod treningowych.


Formularz taki możemy również wypełnić w wersji online. Poniżej wykorzystywany przeze mnie formularz konsultacyjny.


2. Ocena wzorców ruchowych — testy funkcjonalne


Następnym stosowanym narzędziem jest ocena ruchomości i wzorców ruchowych, która następuje przy pomocy wykonania różnych testów funkcjonalnych.

To bardzo ważny element wywiadu pozwalający wykryć nieprawidłowości związane z układem ruchu (kości, mięśnie, stawy itd.).


3. Ułożenie planu treningowego i dietetycznego


Po analizie informacji oraz rozmowie następuje ustalenie celów treningowych, oraz ułożenie planu treningowego i dietetycznego.

Dodatkowo każda osoba dostaje szereg wskazówek i zaleceń, które powinno się przestrzegać, aby umożliwić sobie zmianę swojej sylwetki i osiągnięcie założonych celów.

Nie bójcie się! To nic innego aniżeli proste nawyki i zachowania, których należy przestrzegać, aby prowadzić zdrowy styl życia.


Trening Personalny Białystok — to opcja VIP.


Trening personalny to opcja VIP. Dlaczego? Dlatego, że każdy pojedynczy trening dopasowany jest do Twoich możliwości oraz Twojej aktualnej dyspozycji.

Oprócz idealnie dobranego zestawu ćwiczeń ruchowych, wskazówek dietetycznych możesz liczyć na wsparcie, motywację oraz wiedzę merytoryczną trenera, do którego w każdej chwili możesz zwrócić się z zapytaniem.


Wypełnij formularz i odbierz swój bezpłatny trening personalny Białystok już dziś!