Tematem dzisiejszego wpisu są testy sprawnościowe do Grom. Jeżeli planujesz wziąć udział w rekrutacji do tej wybitnej jednostki specjalnej, dziś specjalnie dla Ciebie przygotowałem kompletny poradnik, który Ci się przyda w trakcie przygotowań,

Nie zabraknie oczywiście planu treningowego oraz wskazówek dotyczących przygotowań.

Zapraszam do lektury wpisu.JEDNOSTKA WOJSKOWA GROM (JW 2305) – HISTORIA ORAZ SPECYFIKA


Jednostka Wojskowa GROM im. Cichociemnych Spadochroniarzy Armii Krajowej została powołana 30 lat temu w 1990 roku na wniosek premiera Tadeusza Mazowieckiego. Nazwa jest skrótowcem od  „Grupa Reagowania Operacyjno-Manewrowego”.

Jest jedną z 6 Jednostek Specjalnych w obrębie Sił Zbrojnych RP.

Jednostka Wojskowa Agat
Jednostka Wojskowa Formoza
Jednostka Wojskowa Grom
Jednostka Wojskowa Komandosów
Jednostka Wojskowa Nil
7. Eskadra Działań Specjalnych

Jednostki specjalnie funkcjonujące w obrębie Sił Zbrojnych RP

JW Grom podlega Dowództwu Generalnemu Rodzajów Sił Zbrojnych. Grom uczestniczył  w operacjach typu policyjnego i wojskowego na Haiti, Bałkanach, Zatoce Perskiej, Iraku czy Afganistanie.

Grupa w początkowym swoim okresie funkcjonowanie była szkolona między innymi przez instruktorów z amerykańskiego wojska, przez co miała unikalne kompetencje i zdolności.

Aktualnie dowódcą jednostki jest Pułkownik Grzegorz Mikłusiak.


GROM – GŁÓWNE ZADANIA


JW Grom jest gotowa do prowadzenia specjalnych działań zbrojnych w czasie pokoju, kryzysu i wojny. Jej zadaniem są operacje wojskowe w trudnych warunkach i niedostępnych miejscach: na statkach/okrętach oraz platformach wiertniczych, samolotach,  autobusach, pociągach, budynkach (również wieżowcach) oraz działania taktyczne i działania bojowe.

Obrazowo zadania jednostki GROM można streścić za pomocą skrótów, które przedstawiłem w tabeli 1.

MOOTW – (ang. Military Operations Other Than War)Operacje reagowania kryzysowego – ewakuowane obywateli polskich z niebezpiecznych miejsc
HR – (Hostage Rescue)Ewakuacja zakładników
CT – (Counterterrorism)Działania kontrterrorystyczne (antyterrorystyczne)
PR – (Personel Recovery)Ewakuacja ludzi z zagrożonych miejsc
CSAR – (Combat Search and Rescue)Prowadzenie akcji ratowniczych i poszukiwawczych
SR – (Special Reconnaissance)Akcje rozpoznawcze
DA – (Direct Action)Akcje bezpośrednie, dywersyjne, zasadzki, niszczenie obiektów
MS – (Military Support)Wsparcie wojska
UW – (Unconventional Warfare)Działanie nieregularne inne

Tab. 1 Główne zadania GROM.


JAK DOSTAĆ SIĘ DO GROMU? – SELEKCJA ORAZ KWALIFIKACJA


Nabór do Gromu jest prowadzony pośród: żołnierzy w Służbie czynnej, żołnierzy rezerwy, funkcjonariuszy innych Służb Mundurowych.

Wymagany jest co najmniej dwuletni staż służby.

Droga do rekrutacji zaczyna się od kwestionariusza personalnego i listu motywacyjnego tzw. ankiety rekrutacyjnej. Musi je wysłać mailowo każdy kandydat. JW GROM prowadzi rekrutację w sposób ciągły, co oznacza, że nie ma terminów. W pasującym profilem kandydatem jednostka kontaktuje się i zaprasza na kwalifikację lub selekcję.

Kwalifikacja jest procesem mającym na celu dobór kandydatów do jednostek zabezpieczających GROM, natomiast selekcja jest procesem doboru do komórek bojowych GROM. Są to dwie różne ścieżki naboru do GROM.

Minimalne wymagania dla kandydatów do służby w Jednostce Wojskowej GROM tab.2.

obywatelstwo polskie
niekaralność
posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa lub wyrażenie zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego
zdolność do służby w jednostkach desantowo – szturmowych lub wyrażenie zgody na przeprowadzenie stosownych badań / dobry stan zdrowia
realna znajomość języka obcego
Wykształcenie minimum średnie
Mieć do 30 lat (w przypadku selekcji)

Tab. 2 Minimalne wymaganie rekrutacyjne kandydatów do GROM.


REKRUTACJA DO GROM


Procedury rekrutacyjne zostały zaczerpnięte wzorem najlepszych jednostek specjalnych z USA i Wielkiej Brytanii. W ich trakcie kandydaci muszą pozytywnie zaliczyć badania psychologiczne, sprawdzian fizyczny, test z języka angielskiego lub innego obcego (który deklaruje kandydat) oraz wielodniowy, wyczerpujący fizycznie i psychicznie sprawdzian terenowy w górach.


Selekcja odbywa się w systemie „play – off”, co oznacza, że za każdym razem po kolejnych etapach odpadają najsłabsi kandydaci oraz osoby przejawiające cechy niepożądane w Jednostce Wojskowej GROM. Dlatego do GROM dostają się najlepsi z najlepszych – jeżeli chcesz być jednym z nich Twoim zadaniem jest pokonanie pozostałych kandydatów.

“Ile pompek robi żołnierz GROM? Wszystkie”

Anegdota o żołnierzach JW GROM

TESTY SPRAWNOŚCIOWE GROM – SPECYFIKA


ETAP I – sprawdzian fizyczny/test sprawnościowy:


Sprawdzian fizyczny do GROM w przypadku selekcji i kwalifikacji się różni. Oprócz różnicy w ćwiczeniach (wspólnych konkurencji jest 7), w przypadku selekcji kryteria doboru są zdecydowanie bardziej wymagające. W przypadku kwalifikacji jest to 12 ćwiczeń, a selekcji 13 ćwiczeń. W obydwu przypadkach jest wybierane 8 – podczas których kandydat będzie testowany. O wyborze ćwiczeń decyduje instruktor prowadzący testy sprawnościowe.

Do testów sprawnościowych do kwalifikacji możemy przystąpić trzykrotnie natomiast do kwalifikacji – dwukrotnie. Stąd, jeżeli nie jesteś swojej formy, lepiej nie startuj i jeszcze potrenuj.

Kandydaci powinni posiadać przy sobie: strój sportowy, przybory do pisania oraz zaświadczenie od lekarza o braku przeciwwskazań do wzmożonego wysiłku fizycznego.

ĆWICZENIA WSPÓLNE W TRAKCIE SELEKCJI I KWALIFIKACJINORMY KWALIFIKACJANORMY SELEKCJA
pływanie stylem dowolnym na dystansie 100m2’30’ (M/K)4′
podciąganie się na drążku wysokim (technika siłowa) minimum9(M) 5(K) 18
skłony tułowia z leżenia tyłem w czasie 2′ minimum65 (M) 55 (K) 75
bieg na dystansie 3000m poniżej13’40″(M) 15’30″(K)12’00”
przysiady z piłką lekarską o masie 4kg odbijaną o ścianę w czasie 1′minimum 38(M) 30(K)minimum 40
skok w dal z miejsca minimum 2m (M) 170m (K)minimum 2,2m,
przejścia przez ścianę o wysokości 1,5m w czasie 1’30” („pompka”, przerzut piłki lekarskiej o masie 6kg, przejście przez ścianę na drugą stronę) minimum 11(M), 7(K), 1’30″/11(M) 7(K)3’/22
uginanie ramion na poręczach minimum10 (M/K)25

Tab. 3 Ćwiczenia wspólne w trakcie testu sprawnościowego do GROM

ĆWICZENIA WYSTĘPUJĄCE TYLKO W TRAKCIE KWALIFIKACJIWYMAGANIA MINIMALNE
uginanie ramion w podporze leżąc przodem „pompki” w sposób nieprzerwany (bez zatrzymania się po komendzie start)minimum 48(M), 30(K),
bieg wahadłowy 10×10poniżej 30.8″(M), 32.3″(K),
wiosłowanie na ergometrze 500mponiżej 1’50″(M), 2′(K),
„delfinki” z postawy zasadniczej przejście do podporu leżąc przodem i powrót do postawy zasadniczej w czasie 1′minimum 22(M), 17(K),

Tab. 4 Ćwiczenia w trakcie kwalifikacji, których nie ma podczas selekcji

ĆWICZENIA WYSTEPUJĄCE TYLKO W TRAKCIE SELEKCJIWYMAGANIA MINIMALNE
pływanie pod wodą minimum 25m
skok z wieży do wody, 
bieg na dystansie 100m poniżej 14″
wejście na linę 6m (technika dowolna) maksimum 10″
rzut piłką lekarską o masie 4 kg w tył z miejsca7m

Tab. 5 ćwiczenia w trakcie testów sprawnościowych do GROM – tylko etap selekcji

W momencie pozytywnego zaliczenia egzaminu sprawności fizycznej do GROM, kandydat zapraszany jest do kolejnego etapu.


ETAP II – badanie psychologiczne:


Badanie psychologiczne obejmuje testy oraz psychologiczną rozmowę kwalifikacyjną. Po pozytywnym przejściu przez badania psychologiczne kandydaci przechodzą do kolejnego etapu.


ETAP III – sprawdzian terenowy:


Następny etap kwalifikacji odbywa się w trudnych warunkach terenowych. W trakcie około tygodnia sprawdzane są zdolności psychofizyczne i predyspozycje do służby w JW. GROM. W trakcie etapu III równolegle kandydaci testowanie są z języka angielskiego.

Jest to najcięższy etap, zgodnie ze słowami ppłk Krzysztofa Przepiórki:

Góry oddają to, co w człowieku najlepsze i najgorsze. Pomagają stworzyć profil psychologiczny. Jako instruktor widzisz wszystko jak na dłoni. Jak ludzie działają w stresie. Czy na przykład, kiedy popełniają błąd, zaczynają panikować.

ppłk Krzysztof Przepiórka

W związku z tym etap ten często bywa nazywany „próbą prawdy”.

Pozytywne ukończenie procesu rekrutacyjnego nie skutkuje jednoczesnym włączeniem kandydata w  struktury Jednostki.


TESTY SPRAWNOŚCIOWE DO GROM – WSKAZÓWKI PRAKTYCZNE


Testy sprawnościowe do GROM są bardzo ciężkie fizycznie jak i psychicznie.

Aby służyć w jednostce specjalnej, trzeba się wykazywać niesamowicie silną psychiką. To istotniejsze nawet niż sprawność fizyczna. Fizyczność zawsze można poprawić.

współtwórca Jednostki GROM ppłk Krzysztof Przepiórka

Egzamin ze sprawności fizycznej – podane wyżej normy są minimalne to musisz pamiętać, że kandydatury osób, które uzyskały wyniki wyższe od wskazanego minimum będą rozpatrywane w pierwszej kolejności.

Ilość prób do GROMu jest ograniczona, więc powinieneś bardzo rozważnie ocenić swoją aktualną formę, zanim przystąpisz do egzaminów. Najgorsze co możesz zrobić, to zmarnować swoją szansę.

W porównaniu do testów sprawnościowych do Straży Pożarnej, testów sprawnościowych do Policji czy testów sprawnościowych do Wojska – testy sprawnościowe do GROMu są zdecydowanie bardziej wymagające.

Twoje przygotowanie powinny być wszechstronne i trwał zdecydowanie dłużej. Pół roku jest to minimalny czas na przygotowania, oczywiście pod warunkiem, że jesteś w reżimie treningowym.

Ważną kwestią jest odpowiednia dyspozycja w trakcie dnia testów sprawnościowych: porządna rozgrzewka, nawodnienie wraz z lekkim śniadaniem węglowodanowym to zdecydowanie dobry wybór.


TESTY SPRAWNOŚCIOWE DO GROM PLAN TRENINGOWY – ETAP KWALIFIKACJI


Poniżej przedstawiam przykładowy plan treningowy, umożliwiający rozpoczęcie przygotowań do kwalifikacji do GROMu.

Pamiętaj jednak, że to przykładowy plan treningowy nieuwzględniający Twoich indywidualnych ograniczeń jak i predyspozycji. Potraktuj go jako wskazówkę jak zaprojektować swój własny indywidualny plan treningowy.

Jeżeli masz jakieś pytania skontaktuj się ze mną.


Damian Ostrowski – trener personalny Białystok

Czy testy sprawnościowe do GROM są ciężkie?

Tak, to jedne z najcięższych testów, w których obok przygotowanie fizycznego kluczowe jest przygotowanie psychiczne.

Jak długo trwają przygotowanie do GROM?

Moim zdaniem, przynajmniej pół roku w wypadku, że ciągle trenujesz i jesteś w reżimie treningu.

Co jest najważniejsze w przygotowaniu do GROM?

W przypadku testu sprawnościowego najważniejsze jest bezpośrednie poprawienie konkurencji punktowanych, w których jesteśmy najsłabsi.

Testy sprawnościowe do GROM – od czego zacząć?

Najważniejsze jest odpowiednie zaplanowanie przygotowań, tak żeby uniknąć kontuzji oraz skupić się na swoich najsłabszych stronach, żezby je poprawić.