Wiele młodych osób planuje swoją ścieżkę kariery uwzględniając Służby Mundurowe, zwłaszcza jednostki specjalne takie jak Służba Kontrwywiadu Wojskowego.

Jeżeli również planujesz wstąpić do tej formacji mundurowej. Specjalnie dla Ciebie przygotowałem dziś garść informacji na temat rekrutacji do SKW.

Zapraszam do lektury.


Spis treści:


SŁUŻBA KONTRWYWIADU WOJSKOWEGO


Jest to jednostka specjalna podległa Ministrowi Obrony Narodowej pełniąca rolę kontrwywiadowczą. Została powołaną ustawą z dnia 9 czerwca 2006 roku i z dniem 1 października 2006 roku zastąpiła WSI – Wojskowe Służby Informacyjne.

W SKW zatrudnieni są żołnierze (oficerzy, podoficerzy), funkcjonariusze i pracownicy cywilni.


SŁUŻBA KONTRWYWIADU WOJSKOWEGO USTAWA


Ustawa z dnia 9 czerwca 2006 r. o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego


SŁUŻBA KONTRWYWIADU WOJSKOWEGO ZADANIA


Podstawowe zadania SKW zostały określone w art. 5 ustawy o SKW i SWW. Do zadań Służb Kontrwywiadu Wojskowego należą zapobieganie przestępstwom:

 • popełnianych przez Zawodowych Żołnierzy
 • dotyczącym ujawniania informacji niejawnych
 • związanych z obrotem z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa,
 • związanych z działalnością terrorystyczną
 • Ochrona Państwa
 • Współdziałanie z Żandarmerią Wojskową
 • Ochrona badań naukowych
 • inne

SŁUŻBA KONTRWYWIADU WOJSKOWEGO NABÓR


Do Służby Kontrwywiadu Wojskowego mogą wstąpić zarówno żołnierze zawodowi, funkcjonariusze jak i pracownicy cywilni.

Postępowanie kwalifikacyjne do SKW obejmuje:

 • Dostarczenie dokumentów (podanie o przyjęcie do służby, kwestionariusz osobowy, a także dokumenty stwierdzające wymagane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe oraz zawierające dane o wcześniejszym zatrudnieniu);
 • rozmowa kwalifikacyjna;
 • ustalenie zdolności fizycznej i psychicznej do służby w SKW;
 • badanie psychofizjologiczne
 • egzamin sprawności fizycznej do SKW test sprawnościowy

SŁUŻBA KONTRWYWIADU WOJSKOWEGO ZAROBKI


Uposażenie funkcjonariusza składa się z uposażenia zasadniczego i dodatków do uposażenia. Dodatki do uposażenia:

1) dodatek za stopień;

2) dodatek służbowy;

3) dodatki uzasadnione szczególnymi właściwościami, kwalifikacjami, warunkami albo miejscem pełnienia służby. Dodatkowo, funkcjonariusze SKW mogą liczyć na następujące świadczenia pieniężne:

 • zasiłek na zagospodarowanie;
 • nagrody oraz zapomogi;
 • nagrody jubileuszowe;
 • należności za podróże służbowe i przeniesienia;
 • świadczenia związane ze zwolnieniem ze służby.

Powoduje to, że pensje w Służbach Kontrwywiadu są atrakcyjne. Przeciętne wynagrodzenie funkcjonariuszy SKW sięga około 6 tys zł.

Funkcjonariusze SKW otrzymują również inne dodatki i nagrody jubileuszowe w wysokości:

 • po 20 latach służby – 75%,
 • po 25 latach służby – 100%,
 • po 30 latach służby – 150%,
 • po 35 latach służby – 200%,
 • po 40 latach służby – 300%

SŁUŻBA KONTRWYWIADU WOJSKOWEGO PRACA


Aktualne oferty pracy do SKW znajdziesz klikając w odnośnik.


SŁUŻBA KONTRWYWIADU WOJSKOWEGO TEST SPRAWNOŚCIOWY


Test sprawnościowy do Służby Kontrwywiadu Wojskowego składa się z tych samych konkurencji co test sprawnościowy dla Żołnierzy Zawodowych chcących wstąpić do Wojska.

Dyscypliny wchodzące w skład testu sprawnościowego to:

 • Skłony tułowia w czasie 2 min
 • OSF (ośrodek sprawności fizycznej) – tor przeszkód
 • BTS (biegowy tet siłowy)
 • BTZ (biegowy test zwinnościowy)
 • Ugięcia ramion
 • Bieg wahadłowy 10 X 10
 • Bieg zygzakiem
 • Marszobieg 3000 m
 • Pływanie w czasie 12 min
 • Podciąganie  na drążku

Jeżeli potrzebujesz więcej informacji na temat opisu poszczególnych konkurencji polecam Ci lekturę na moim blogu na temat testów sprawnościowych do wojska – plan treningowy.


SKW – PODSUMOWANIE


Służby Kontrwywiadu Wojskowego są jednostką specjalną, do której z roku na rok jest coraz więcej chętnych. Jednym z elementów, które staną Ci na drodze jest test sprawnościowy. Jeżeli chcesz osiągnąć sukces i zostać funkcjonariuszem SKW – tylko dobry wynik testów sprawnościowych jest w stanie Ci to zagwarantować.


Damian Ostrowski – Trener Personalny Białystok

Jak wygląda test sprawnościowy do Służb Kontrwywiadu Wojskowego?

Test do SKW jest taki sam jak do pozostałych Służb Zawodowej Służby Wojskowej. Ćwiczenia wchodzące w skład testu sprawnościowego zależeć będą od Twojej przynależności do grupy.

Jak długo trwają przygotowania do testu sprawnościowego do SKW?

Wszystko zależy od Twojej aktualnej kondycji. Przygotowania takie w przypadku osób trenujących zajmą około 12 tygodni. Jeżeli natomiast od dawna nie uprawiasz żadnej aktywności fizycznej mogą zająć nawet kilka miesięcy.

Czy jest duża konkurencja na teście sprawnościowym do SKW?

Ilość osób ubiegających się do SKW rośnie, w związku z tym wyniki ,jakie musi osiągnąć kandydat są coraz większe.

Czy trzeba chodzić na siłownię by przygotować się do SKW?

Nie jest to wymagane, ale dostęp do dobrze wyposażonej siłowni, umożliwi zastosowanie większej ilości technik treningowych i ćwiczeń