Poniżej przedstawiam zakresy referencyjne/normy laboratoryjne badań krwi i moczu. Trzeba jednak pamiętać, że każde laboratorium ma swoje własne zakresy referencyjne badań krwi i moczu i to do nich należy odnosić swój wynik.

Stąd przedstawione poniżej zakresy referencyjne mają charakter orientacyjny.

Pamiętaj, że najlepszą metodą porównywania wyników jest wyznaczenie własnego zakresu referencyjnego. Artykuł opisujący jak to zrobić znajdziesz tutaj!


Normy laboratoryjne badań krwi — gazometria krwi tętniczej


Poniżej przedstawiam zakresy referencyjne dla badań gazometrii krwi tętniczej:

pH 7,35-7,45
ctCO2 22-28 mmol/l
pCO2 35-45 mmHg
pO2 75-108 mmHg
cHCO3- 21-27 mmol/l
BE +/-2 mmol/l
SBE +/- 3mmol/l
stHCO3- 21-25 mmol/l
p50 25 – 29 mmHg
sO2 94 – 99%
ct02 7,1-9,9 mmol/l
Sód / Na+ 135-147 mmol/l
Potas / K+ 3,7-5,3 mmol/L
Chlor / Cl 97-108 mmol/l
Wapń zjonizowany / Ca2+ 1,15-1,29 mmol/l
Mleczany 0,5-1,5 mmol/l
Luka osmotyczna <10 mOsm/Kg H20
Luka anionowa / LA 8-16 mol/L

Zakresy referencyjne badań krwi — mikro oraz makroelementy


Wapń całkowity / Ca 2,1-2,6 mmol/l
Fosfor / P 0,8-1,4 mmol/l
Magnez / Mg 0,7-1,1 mmol/l
Lit 2,08-9,02 mg/L
Kobalt 4-7 µg/L
Kadm 0,15-2,16 µg/L
Ołów krew pelna 0-350µg/L
Cynk 0,7-1,2 mg/L
Selen 70-140 µg/L
Miedź 0,75-1,5 mg/L

Normy laboratoryjne badań krwi — Gospodarka żelaza


Żelazo K 40-140µg/dl
Żelazo M 60-160 µg/dl
TIBC M 300-400 µg/dl
TIBC K 250-350 µg/dl
UIBC K 150-250 µg/dl
UIBC M 200-300 µg/dl
Chr 27-36 pg
Ferrytyna 15-300 µg/L

Zakresy referencyjne badań krwi — profil lipidowy i gospodarka lipidowa


Triglicerydy <150 mg/dl
Cholesterol całkowity <200 mg/dl
HDL-cholesterol K>65 mg/dl
HDL-cholesterol M >55 mg/dl
LDL-cholesterol <130 mg/dl
Apolipoproteina A-I >115 mg/dl
Apolipoproteina B <115 mg/dl
Lp(a) <10 mg/dl

Normy laboratoryjne badań krwi — Hemoglobina i frakcje hemoglobiny


Hematokryt / HCT 37-53%
Hemoglobina / HGB 12-18 g/dl
Oksyhemoglobina / FO2Hb 94-98%
Karboksyhemoglobina / FCOHB 0-1,5 %
Metoksyhemoglobina / FMetHb 0-1,5 %
Hemoglobina zredukowana / FHHB 0-5%
Hemoglobina płodowa /  FHbF 0-2%

Zakresy referencyjne badań krwi — Gospodarka wodno — elektrolitowa


Osmolalność 275-295 mOsm/kg H20
Osmolalność mocz    50-1200 mOsm/kg H2O
Kwaśność miareczkowa 10-30 mmol/24h
Sód / Na+ 135-147 mmol/l
Potas / K+ 3,7-5,3 mmol/L
Chlor / Cl 97-108 mmol/l

Normy laboratoryjne badań krwi — Ocena funkcji nerek


Normoalbuminuria <30mg/24h alb.
Albuminuria 30-300 mg/24h
Kwas moczowy K 2,4-5,7 mg/dl
Kwas moczowy M 3,4-7,0 mg/dl
Kwas moczowy DZM 0,25-0,75 g/d
Kwas moczowy/kreatynina DZM               0,21-0,59
Mocznik 10-50 mg/dl
Mocznik 1,7-8,3 mmol/L
BUN 4,7-23 mg/dl
Mocznik mocz 20-35 g/doba
BUN mocz 9-17 g/d
Kreatynina   K 0,6-0,9 mg/dl
Kreatynina M 0,7-1,1 mg/dl
Kreatynina mocz K 0,5-1,5 g/d
Kreatynina mocz M 0,6-1,7 g /d
GFR 80-200 ml/min
Cystatyna C 0,54-1,21 mg/dl
beta-2-mikroglobulina 0,7-3,4 mg/l

Zakresy referencyjne badań krwi — Ocena zaburzeń przemian węglowodanów


Glukoza s 70-99 mg/dl
Glukoza KP 65-95 mg/dl
HbA1c 4,4-6,4 %
Fruktozamina 2,0 -2,8 mmol/l

Normy laboratoryjne badań krwi — Ocena funkcji trzustki


Amylaza surowica <90 IU/L
Amylaza mocz <380 IU/L
Lipaza 7-60 IU/L

Zakresy referencyjne badań krwi — Ocena funkcji wątroby


GGTP K 10-40 IU/L
GGTP M 10-75 IU/L
AST 5-50 IU/L
ALT 5-50 IU/L
Amoniak 19-60 ug/dl
Amoniak DZM 4-24 mmol/doba
Bilirubina całkowita 0,3-1,2 mg/dl
Bilirubina związana 0.1-0,4 mg/dl
Bilirubina pośrednia 0,2-0,8 mg/dl

Normy laboratoryjne badań krwi — Markery uszkodzenia mięśni szkieletowych


CK K 25-170 IU/L
CK M 25-195 IU/L
LDH 200-480 IU/L

Zakresy referencyjne badań krwi — proteinogram


Albuminy proteinogram 59-70 %
Alfa1-globuliny 2,0-7,0 %
Alfa2-globuliny 4-13%
Beta globuliny 8-14%
Gammaglobuliny 8-18%
Albuminy/glob. 1,39-2,23
IgA 0,7-4,0 g/l
IgG 7,0-16 g/l
IgM 0,4-2,3 g/l

Normy laboratoryjne badań krwi — Ocena funkcji nadnerczy


Kortyzol 7.00 3,7-19,4 ug/dl
Kortyzol 17.00 2,9-17.3 ug/dl
Kortyzol DZM 4,3-19,6 ug/D

Zakresy referencyjne badań krwi — markery nowotworowe


AFP 0-15 ng/ml
CEA 0-3 ng/ml
CA 19-9 0-37 IU/L
CA 125 0-35 UI/L
PSA szara strefa 4-10 ng/ml

Damian Ostrowski — Trener Personalny Białystok