Tematem dzisiejszego wpisu są testy sprawnościowe do Służby Więziennej.

W dzisiejszym artykule przygotowałem dla Ciebie kompletny poradnik, w którym znajdziesz informacje jak wygląda sprawdzian kwalifikacyjny, egzamin sprawności fizycznej oraz w jaki sposób prowadzić przygotowania, aby uzyskać wysoką liczbę punktów i zostać Strażnikiem Więziennym.

Przygotowałem dla Ciebie również plan treningowy oraz wskazówki treningowe umożliwiające przygotowanie się do testów sprawnościowych do Służby Więziennej.

 Zapraszam do lektury!


spis treści:


BEZPŁATNA KONSULTACJA TRENERSKASŁUŻBA WIĘZIENNA – INFORMACJE PODSTAWOWE


Służba Więzienna co do zasady jest apolityczną formacją podlegającą Ministrowi Sprawiedliwości. Funkcjonariusze służby więziennej realizują zadania w obszarze wykonywania kar pozbawienia wolności oraz tymczasowego aresztowania. Działanie pracowników są określone przez kodeks karny.

Funkcjonariusze mogą pracować w zakładach karnych oraz aresztach śledczych.


SŁUŻBA WIĘZIENNA PRACA


Z uzyskanych informacji, wiem, że zapotrzebowanie na Strażników Więziennych jest duże, w związku z tym ogłoszenia o pracę zdarzają się dość często. Najlepiej ich szukać na oficjalnej stronie:

Oferty pracy do Służby Więziennej — kliknij


SŁUŻBA WIĘZIENNA ZAROBKI


Na wynagrodzenie funkcjonariusza w służbie więziennej składają się dwa czynniki: uposażenie zasadnicze (jest ono związane z zajmowanym stanowiskiem) oraz dodatki (za wysługę lat, stopień oraz dodatek służbowy, który jest przyznawany uznaniowo).

Poza tym funkcjonariusz może liczyć na: dodatkową nagrodę roczną, ochronę prawną i równoważnik pieniężny za umundurowanie.

Najniższa pensja pracownika służby więziennej wynosi około 3 636 zł brutto co daje około 2600 zł na rękę. 25% zatrudnionych w tym zawodzie otrzymuje około 5 121 zł brutto co daje nam koło 3700 zł na rękę.


SŁUŻBA WIĘZIENNA MUNDUR


Umundurowanie składa się z zestawu wyjściowego (letniego i zimowego) oraz służbowego.

Dodatkowo funkcjonariusze SW mogą korzystać z umundurowania polowego występującego w dwóch wariantach: specjalnego i interwencyjnego.

W skład wyposażenia polowego specjalnego wchodzą m.in.: koszula z krótkim rękawem, koszulka, koszula z długim rękawem, spodnie, bluza, kurtka, peleryna, kominiarka, czapka, pas parciany, rękawice zimowe i trzewiki.

źródło: sw.gov.pl


SŁUŻBA WIĘZIENNA LOGO


testy sprawnościowe do służby więziennej
Charakterystyczne logo Służby Więziennej źródło: sw.gov.pl

SŁUŻBA WIĘZIENNA STOPNIE


Korpus szeregowych SW  Szeregowy SW
Starszy szeregowy SW
Korpus podoficerów SW  Kapral SW
Starszy kapral SW
Plutonowy SW
Sierżant SW
Starszy sierżant SW
Sierżant sztabowy SW
Starszy sierżant sztabowy SW
Korpus chorążych SW  Młodszy chorąży SW
Chorąży SW
Starszy chorąży SW
Korpus oficerów SW  Podporucznik SW
Porucznik SW
Kapitan SW
Major SW
Podpułkownik SW
Pułkownik SW
Generał SW

SŁUŻBA WIĘZIENNA REKRUTACJA


O przyjęcie do służby mogą starać się:

  Rekrutacja do Służby Więziennej składa się z dwóch etapów:

   Świeżo przyjęty funkcjonariusz trafia na 3 tygodniowy kurs przygotowawczy. W trakcie kursu zaznajamia się z przepisami z zakresu prawa oraz posługiwania się bronią.

   Po zakończonym kursie funkcjonariusz odbywa kilkumiesięczną praktykę w jednostce, a następnie jest kierowany na szkolenie zawodowe na pierwszy stopień podoficerski Służby Więziennej.


   SŁUŻBA WIĘZIENNA JAK SIĘ DOSTAĆ


   Aby dostać się do Służby Więziennej trzeba przejść przez wyżej opisaną rekrutację oraz uzyskać określoną ilość punktów w zależności od ilości kandydatów i przydzielonych miejsc.


   TESTY SPRAWNOŚCIOWE DO SŁUŻBY WIĘZIENNEJ


   Jak przygotować się do testów sprawnościowych do Służby Więziennej?

   Stąd, zanim przejdziemy do planu treningowego prześledźmy jak wygląda test sprawnościowy.

   Trzeba wiedzieć, że został on skonstruowany na podstawie konkretnych ćwiczeń, których zadaniem jest ocena zdolności motorycznych kandydatów takich jak: gibkość, siła, moc oraz szybkość.

   Testy sprawnościowe do Służby Więziennej przeprowadzane są w jednym terminie, chociaż istnieje możliwość drugiego terminu – drugiego podejścia w tym samym roku.

   Kwalifikacje i egzaminy sprawnościowe przeprowadzane są w zakładach karnych, aresztach śledczych lub w innych wyznaczonych do tego ośrodkach.


   TESTY SPRAWNOŚCIOWE DO SŁUŻBY WIĘZIENNEJ – PODZIAŁ NA KATEGORIE


   Grupa:

   I – do 29 lat

   II – od 30 do 39 lat

   III – od 40 do 49 lat

   IV – 50 lat i więcej


   TESTY SPRAWNOŚCIOWE DO SŁUŻBY WIĘZIENNEJ ĆWICZENIA


   1. Skok w dal z miejsca
   2. rzut piłką lekarską 2 kg do przodu
   3.  skłon tułowia w przód stojąc
   4. Bieg zygzakiem typu koperta 3 × 5 m
   5. bieg wahadłowy 10 × 10 – mężczyźni lub 6 × 10 – kobiety oraz mężczyźni z działu ochrony powyżej 50 r.ż.

   Skok w dal z miejsca


   Kandydat staje przed wyznaczoną linią, której nie przekracza. Wykonuje skok do przodu, odbijając się z ziemi. Kandydat ląduje dwoma stopami na ziemi. Liczona jest długość od linii do najbliższego śladu kandydata (stopy).

   Kandydat może wykonać 3 próby (skoki), liczony jest najdłuższy skok.


   PUNKTACJA WYNIKÓW DLA MĘŻCZYZN:


   Lp. Ocena Wynik w cm Punkty
   1 negatywna Poniżej 150 0
   2 przeciętna 150 – 159 1
   3 dostateczna 160 – 179 2
   4 dobra 180 – 199 3
   5 bardzo dobra 200 – 219 4
   6 wysoka 220 – 244 5
   7 bardzo wysoka 245 i dalej 6

   PUNKTACJA WYNIKÓW DLA KOBIET:


   Lp. Ocena Wynik w cm Punkty
   1 negatywna Poniżej 80 0
   2 przeciętna 80 – 89 1
   3 dostateczna 90 – 109 2
   4 dobra 110 – 129 3
   5 bardzo dobra 130 – 149 4
   6 wysoka 150 – 174 5
   7 bardzo wysoka 175 i dalej 6

   Rzut piłką lekarską do przodu 2 kg


   Kandydat ustawia się przed linią, w dłoniach trzymając piłkę lekarską. Następnie, dynamicznie uginając kolana, wykonuje skłon tułowia w tył i energicznie wyrzuca piłkę przed siebie, odchylając się do przodu. Rzut uznaje się za zaliczony, jeśli w jego momencie nie doszło do przekroczenia wyznaczonej linii rzutu oraz nie doszło do oderwania stóp od podłoża.

   Kandydat może wykonać 3 próby (rzuty) liczony jest najdłuższy rzut.


   PUNKTACJA WYNIKÓW DLA MĘŻCZYZN:


   Lp. Ocena Wynik w metrach Punkty
   1 negatywna Poniżej 8 0
   2 przeciętna 8 1
   3 dostateczna 8,00 − 9,50 2
   4 dobra 9,60 − 10,90 3
   5 bardzo dobra 11,00 − 12,50 4
   6 wysoka 12,60 − 14,90 5
   7 bardzo wysoka 15 i dalej 6

   PUNKTACJA WYNIKÓW DLA KOBIET:


   Lp. Ocena Wynik w metrach Punkty
   1 negatywna Poniżej 4 0
   2 przeciętna 4 1
   3 dostateczna 4,00 − 5,50 2
   4 dobra 5,60 − 6,90 3
   5 bardzo dobra 7,00 − 8,50 4
   6 wysoka 8,60 − 10,90 5
   7 bardzo wysoka 11 i dalej 6

   Skłon tułowia w przód stojąc


   Ćwiczenie polega na wykonaniu skłonu tułowia w przód przy jednoczesnym zachowaniu wyprostowanych stawów kolanowych.


   PUNKTACJA WYNIKÓW DLA KOBIET I MĘŻCZYZN:


   Lp. Ocena Wynik Punkty
   1 negatywna niewykonanie żadnego ćwiczenia z lp. 2−7 0
   2 przeciętna chwyć oburącz kostki 1
   3 dostateczna palcami obu rąk dotknij palców stóp 2
   4 dobra palcami obu rąk dotknij do podłoża 3
   5 bardzo dobra wszystkimi palcami (obu rąk) dotknij do podłoża 4
   6 wysoka dotknij całymi dłońmi do podłoża 5
   7 bardzo wysoka dotknij głową kolan 6

   Beg zygzakiem typu koperta 3 × 5 m


   Kandydat biega po wyznaczonym prostokącie o wymiarach 3 × 5 m. Dlatego, każdy róg prostokąta oznaczony jest kolejną literą (ABCD) natomiast jego środek, czyli miejsce przecięcia się przekątnych oznaczony jest literą E. W miejscu każdego punktu znajduję się chorągiewka.

   Na tak powstałej kopercie oznaczony jest strzałkami kierunek biegu wg, którego kandydat porusza się i omija chorągiewki po stronie zewnętrznej. Przewrócenie chorągiewki skutkuje powtórzeniem próby.

    Kandydat ma za zadanie trzykrotne przebiegnięcie trasy. Czas przebiegnięcia przeliczany jest na punkty zgodnie z tabelami:


   PUNKTACJA WYNIKÓW DLA MĘŻCZYZN:


   Lp. Ocena Wynik w sekundach Punkty
   1 negatywna powyżej 31,0 0
   2 przeciętna 31,0 1
   3 dostateczna 29,0−30,9 2
   4 dobra 27,0−28,9 3
   5 bardzo dobra 25,0−26,9 4
   6 wysoka 22,1−24,9 5
   7 bardzo wysoka 22,0 i mniej 6

   PUNKTACJA WYNIKÓW DLA KOBIET:


   Lp. Ocena Wynik w sekundach Punkty
   1 negatywna powyżej 33,0 0
   2 przeciętna 33,0 1
   3 dostateczna 31,0−32,9 2
   4 dobra 29,0−30,9 3
   5 bardzo dobra 27,0−28,9 4
   6 wysoka 24,1−26,9 5
   7 bardzo wysoka 24,0 i mniej 6

   Bieg wahadłowy


   W tym ćwiczeniu kandydat ma za zadanie 6 – krotne (w przypadku kobiet) lub 10 – krotne w przypadku mężczyzn pokonanie dystansu 10 metrów wyznaczonego przez dwie ustawione chorągiewki (A i B). Po usłyszeniu odpowiedniej komendy kandydat z miejsca startu (chorągiewka A) biegnie w kierunku chorągiewki B.

   Następnie obiega ja po zewnętrznej stronie oraz wraca. Mierzony jest czas pokonania 10 dystansów pomiędzy chorągiewkami (A-B, B-A) i punktowany wg tabeli poniżej:


   PUNKTACJA WYNIKÓW DLA MĘŻCZYZN 10 × 10:


   Lp. Ocena Wynik w sekundach Punkty
   1 negatywna powyżej 34,5 0
   2 przeciętna 34,5 1
   3 dostateczna 32,9−34,4 2
   4 dobra 31,3−32,8 3
   5 bardzo dobra 29,7−31,2 4
   6 wysoka 27,1−29,6 5
   7 bardzo wysoka 27,0 i mnie 6

   PUNKTACJA WYNIKÓW DLA KOBIET 6 × 10:


   Lp. Ocena Wynik w sekundach Punkty
   1 negatywna powyżej 24,5 0
   2 przeciętna 24,5 1
   3 dostateczna 22,9−24,4 2
   4 dobra 21,3−22,8 3
   5 bardzo dobra 19,7−21,2 4
   6 wysoka 17,1−19,6 5
   7 bardzo wysoka 17,0 i mniej 6

   PUNKTACJA WYNIKÓW DLA FUNKCJONARIUSZY DZIAŁU OCHRONY 6 X 10M – GRUPA WIEKOWA OD 50 ROKU ŻYCIA:

   mężczyźni

   Lp. Ocena Wynik w sekundach Punkty
   1 negatywna powyżej 26,0 0
   2 przeciętna 26,0 1
   3 dostateczna 24,4−25,9 2
   4 dobra 22,8−24,3 3
   5 bardzo dobra 21,2−22,7 4
   6 wysoka 18,6−21,1 5
   7 bardzo wysoka 18,5 i mniej 6

   kobiety


   Lp. Ocena Wynik w sekundach Punkty
   1 negatywna powyżej 27,5 0
   2 przeciętna 27,5 1
   3 dostateczna 25,9−27,4 2
   4 dobra 24,3−25,8 3
   5 bardzo dobra 22,7−24,2 4
   6 wysoka 20,1−22,6 5
   7 bardzo wysoka 20,0 i mniej 6

   KRYTERIA OCENY TESTY SPRAWNOŚCIOWE DO SŁUŻBY WIĘZIENNEJ


   Uzyskane w poszczególnych ćwiczeniach punkty są sumowane, a następnie przeliczane na oceny z uwzględnieniem płci, wieku oraz ewentualnej przynależności do służby.


   TABELA PUNKTACJI I OCENY SŁUŻBA WIĘZIENNA


   1. Specjalizacja pozaochronna

   PUNKTY
   Wiek/ocena do 29 lat 30−39 lat 40−49 lat 50 lat i więcej
   negatywna poniżej 7 poniżej 6 poniżej 5 poniżej 4
   przeciętna 7−10 6−9 5−8 4−7
   dostateczna 11−14 10−13 9−12 8−11
   dobra 15−18 14−17 13−16 12−15
   bardzo dobra 19−22 18−21 17−20 16−19
   wysoka 23−28 22−27 21−26 20−25
   bardzo wysoka 29−30 28−30 27−30 26−30

   2. Specjalizacja ochronna


   PUNKTY
   Wiek/ocena do 29 lat 30−39 lat 40−49 lat 50 lat i więcej
   negatywna poniżej 9 poniżej 8 poniżej 7 poniżej 6
   przeciętna 9−12 8−11 7−10 6−9
   dostateczna 13−16 12−15 11−14 10−13
   dobra 17−20 16−19 15−18 14−17
   bardzo dobra 21−24 20−23 19−22 18−21
   wysoka 25−28 24−28 23−28 22−27
   bardzo wysoka 29−30 29−30 29−30 28−30

   JAK PRZYGOTOWAĆ SIĘ DO TESTÓW SPRAWNOŚCIOWYCH DO SŁUŻBY WIĘZIENNEJ – WSKAZÓWKI PRAKTYCZNE


   Przygotowania warto rozpocząć od sprawdzenia się w powyższych konkurencjach oraz odnotowania wyników. Na tej podstawie jesteśmy w stanie określić nasze mocne i słabe strony oraz główne punkty uchwytu, na których powinniśmy się skupić.

   Przygotowania warto rozpocząć odpowiednio wcześnie tak naprawdę im wcześniej, tym lepiej. W zależności od naszej aktualnej formy i wydolności fizycznej przygotowania mogą potrwać od 8 tyg i więcej.

   W przypadku gdy dłuższy czas nie mieliśmy nic wspólnego ze sportem, przygotowania trzeba rozpocząć od treningów ogólnorozwojowych i wprowadzenia swojego organizmu w cykl treningowy po to, aby zminimalizować ryzyko kontuzji i móc bezpiecznie przetrwać przez cały okres przygotowawczy.


   PRZYGOTOWANIE DO TESTU SPRAWNOŚCIOWEGO Z TRENEREM PERSONALNYM


   Zanim, określimy nasz cel i zbudujemy plan treningowy, warto wykonać badania laboratoryjne, by ocenić ogólny stan naszego zdrowia. Jeżeli nie wiesz jakie badanie wykonać lub potrzebujesz ich interpretacji, warto skorzystać z usług diagnosty laboratoryjnego.

   W przypadku istniejących kontuzji lub tych przebytych warto zaplanować ćwiczenia rehabilitacyjne, a nawet krótki cykl rehabilitacyjny przed głównymi przygotowaniami.

   Podstawą przygotowań jest prawidłowy ułożony plan treningowy, tak by nie tracić czas i nieustannie realizować swoje cele treningowe. Jeżeli nie wiesz jak ułożyć taki plan treningowy, warto skontaktować się z(multiple links), który ułoży dla Ciebie dopasowany plan treningowy.


   Popraw także swoją sylwetkę — dieta i plan treningowy online.


   Pamiętaj, że przygotowania do takich testów to także bardzo dobra okazja, żeby poprawić swoją sylwetkę. Dlatego warto też zadbać o prawidłowe i zbilansowane odżywanie. Pomoże Ci ono nie tylko lepiej się regenerować i osiągać lepsze rezultaty w przygotowaniach do testu sprawnościowego, ale pozwoli również osiągnąć sylwetkę, o jakiej zawsze marzyłeś.

    Jeżeli nie wiesz jak ułożyć plan dietetyczny, warto skorzystać z usług (multiple links).


   Przygotowanie do testów sprawnościowych do Służby Więziennej – plan treningowy.


   Poniżej przedstawiam 4 tygodniowy plan treningowy przygotowujący do testów sprawnościowych do Służby Więziennej. Plan treningowy jest dla osób umiarkowanie zaawansowanych trenujących kilka miesięcy (6 – 12 miesięcy).


   UWAGA!!! Powyższy plan treningowy przygotowujący do testów sprawnościowych do Służby Więziennej jest tylko przykładem, nie oznacza to, że będzie on również odpowiedni dla Ciebie.

   Jeżeli potrzebujesz spersonalizowanego planu treningowego, który umożliwi Ci przygotowanie się do testów sprawnościowych do Służby Więziennej, skontaktuj się ze mną.


   BEZPŁATNA KONSULTACJA ONLINE   TESTY SPRAWNOŚCIOWE DO SŁUŻBY WIĘZIENNEJ INDYWIDUALNY PLAN TRENINGOWY


   Jeżeli chcesz zwiększyć swoje szanse, pokonać innych kandydatów i zdać testy sprawnościowe na świetnym poziomie – zachęcam do kontaktu. Otrzymasz:

   Szczegółowa analiza przygotowań i sprawności klienta
   Określenie celu treningowego klienta uwzględniając specyfikę testów sprawnościowych
   Omówienie telefoniczne/mailowe + odpowiedzi na pytania Klienta
   Przygotowanie indywidualnie dobranego planu treningowego wraz z objaśnieniem ćwiczeń 
   Gwarancja dobrego wyniku na testach sprawnościowych
   Dobór i interpretacja badań laboratoryjnych GRATIS!!!
   Przygotowanie do testów sprawnościowych

   Więcej informacji na: plan treningowy i dieta


   SŁUŻBA WIĘZIENNA FORUM


   Jeżeli jesteś funkcjonariuszem Służby Więziennej, bądź brałeś udział w rekrutacji podziel się swoimi wskazówkami w komentarzu. Z pewnością pomożesz wielu osobom.


   Przygotowanie do Służby Więziennej — często zadawane pytania.


   Czy bezpłatny plan treningowy z artykułu pomoże mi się dostać do Służby Więziennej?

   Jest to plan, który kiedyś okazał się skuteczny w rekrutacji jednego z moich podopiecznych. Nie wiem, czy okaże się on równie skuteczny dla Ciebie, gdyż nie jest indywidualnie dopasowany. Na pewno jednak umożliwi Ci odnotowanie postępów.

   Jak często trzeba trenować by zdać testy sprawnościowe?

   Moim zdaniem, minimalnie są to dwa treningi w tygodniu. Częstotliwość jest uzależniona od tego ile posiadasz czasu. Cztery, pięć treningów w tygodniu to optimum.

   Jak wcześnie rozpocząć przygotowania?

   Długość przygotowań zależy od Twojej aktualnej formy. Moim zdaniem minimum to 3 miesiące.

   Nie chcę chodzić na siłownię, czy mogę trenować w domu?

   Tak, można ułożyć plan treningowy w taki sposób, żeby wszystkie ćwiczenia były do wykonania w domu.

   Damian Ostrowski — Trener Personalny Białystok

   Przydatne linki: